Rooster voor onze collectes

In elke zondagse eredienst collecteren we voor de doelen van de diaconie, het pastoraat en de kerkrentmeester. Bekijk hieronder het actuele collecterooster.

Voor het collecteren kun je gebruikmaken van speciale collectebonnen. Lees meer over de uitgifte van de collectebonnen.

Ook gebruiken we de app Appostel om via je telefoon het collectegeld te kunnen geven. Bij vragen neem contact op met de Kerkrentmeesters, kerkrentmeesters@hervormdzuidwolde.nl.

Collecteren vanuit huis

Het is ook mogelijk om vanuit huis bij te dragen aan de collectes, via:
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL67 RABO 037 62 06 462
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL58 RABO 037 62 00 901