Rooster voor onze collectes

In elke zondagse eredienst collecteren we voor de doelen van de diaconie, het pastoraat en de kerkrentmeester. Bekijk hieronder het actuele collecterooster.

Voor het collecteren kun je gebruikmaken van speciale collectebonnen. Lees meer over de uitgifte van de collectebonnen.

Collecteren in coronatijd

In deze coronatijd is het ook mogelijk om bij te dragen aan de collectes. Dat kan op de volgende manieren:
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL67 RABO 037 62 06 462
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL58 RABO 037 62 00 901
• een potje/doosje (of 4 aparte voor elke collecte en zending) voor dit doel thuis neerzetten en er gaven in verzamelen; zodra kerkbezoek weer mogelijk is, kun je het inleveren en verdelen wij het over de betreffende doelen.