Verkoop van collectebonnen

Voor de collectes in de zondagse erediensten zijn collectebonnen te gebruiken. Deze zijn elke eerste dinsdag van de maand in de consistoriekamer van 19.00 tot 20.00 uur.

De betalingsmogelijkheden zijn:
• contant
• door het bedrag vroegtijdig (minstens één week voor de betreffende dinsdag) over te maken op bankrek.nr. NL58 RABO 037.62.00.901 van de Kerkrentmeesters Ned. Herv. Kerk.

Collecteren in coronatijd

In deze coronatijd is ook mogelijk om op deze manieren bij te dragen aan de collectes:
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL67 RABO 03762.06.462
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL58 RABO 037.62.00.901
• een potje/doosje (of 4 aparte voor elke collecte en zending) voor dit doel thuis neerzetten en er gaven in verzamelen; zodra kerkbezoek weer mogelijk is, kun je het inleveren en verdelen wij het over de betreffende doelen.

Voor meer over de doelen van onze collectes, bekijk het collecterooster.