Verkoop van collectebonnen

Voor de collectes in de zondagse erediensten zijn collectebonnen te gebruiken. Deze zijn als volgt te bestellen en ontvangen:

1. Maak het geldbedrag over naar de rekening van de Kerkrentmeesters (NL58 RABO 0376200901)
2. Vul in de omschrijving aantallen/waarde van de bonnen in met vermelding van postcode en huisnummer
3. Stuur een e-mail naar administratie@hervormdzuidwolde.nl met gewenste aantal/waarde van de bonnen in met vermelding van uw naam, adres en huisnummer
4. De bonnen worden per post opgestuurd

Collecteren vanuit huis

Het is ook mogelijk om vanuit huis bij te dragen aan de collectes, via:
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL67 RABO 03762.06.462
• overmaken van gaven op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL58 RABO 037.62.00.901

Voor meer over de doelen van onze collectes, bekijk het collecterooster.