Over onze gemeente

De Hervormde gemeente Zuidwolde is een gemeente van alle generaties die vanuit de relatie met God en elkaar wil leven. Hiervoor kijken wij voortdurend naar Jezus, naar Zijn boodschap om naar Gods normen en waarden te leven. Wil jij deze boodschap ook met ons beleven en naleven?

Wat geloven wij?

Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus Christus onze Verlosser is. Hij maakt ons vrij van onze zonden, van het kwaad in onszelf, van de verleidingen van deze wereld en hij verlost ons van de dood. De Bijbel is het enige door God geïnspireerde Woord dat ons hierin leidt.

Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven

Hoe werken wij aan onze missie ‘Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven’?
• Vieren: wij vieren dat God ons liefheeft. Wij vieren dit onder andere in de eredienst die in ons gemeenteleven een centrale plaats inneemt.
• Delen: wij voelen ons geroepen om gastvrij te zijn voor de ander en voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving. Wij laten dit zien door hier actief van te getuigen.
• Leren: wij creëren mogelijkheden voor mensen om hun geloof te verdiepen en toegerust te worden om dit in de praktijk te brengen. Daarbij accepteren we elkaar en geven we elkaar de ruimte.
• Dienstbaar zijn: wij beschouwen het als een Bijbelse opdracht om met liefde naar elkaar om te zien en dienstbaar te zijn aan elkaar en de ander.

Maak kennis

We zijn er voor iedereen die vanuit de relatie met God en elkaar wil leven. Wil je ons verder leren kennen of heb je vragen? Misschien zou je iets voor het kerkenwerk willen betekenen? We hebben ongetwijfeld werkzaamheden die bij jouw talenten passen. Neem dan contact op met een van onze medewerkers of mail naar info@hervormdzuidwolde.nl. We spreken je graag!

26 mei – ds. R.R. Maathuis

26 mei @ 09:30 - 10:30

2 juni – ds. R.R. Maathuis

2 juni @ 09:30 - 11:00

9 juni – ds. H. Bakhuis

9 juni @ 09:30 - 10:30

Updates over de kerkdiensten, activiteiten en ander gemeentenieuws ontvangen?

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF