Ontmoeten en groeien in het geloof

Kringen zijn belangrijke elementen van onze gemeente; met de deelnemers als levende stenen bouwen we aan het koninkrijk van God. Via de kringen komen gemeenteleden regelmatig samen om elkaar en God te ontmoeten en te groeien in het geloof. De belangrijke aspecten zijn:
• Verbinden: we delen het leven met elkaar en kijken naar elkaar om
• Groeien: de Bijbelse opdrachten krijgen een praktische toepassing in ons leven van alledag
• Dienen: we komen als generaties samen om God te kennen en Hem bekend te maken

Voor wie zijn de kringen?

Iedereen kan deelnemen aan een kring. Verschillende generaties, achtergronden en ervaringen komen samen. De kringen bestaan uit maximaal 15 tot 20 mensen en zijn ingedeeld op basis van woonadres. Elke kring heeft een kringleider, een coördinator die zorgt dat de bijeenkomsten zijn voorbereid en gefaciliteerd worden. Daarnaast zijn er 2 kringouderlingen, tevens voorzitters van de taakgroep Kringen, die zich richten op onderwijs, pastorale zorg en begeleiding van de kringleiders en deelnemers.

Wat doen de kringen?

De kringen komen meestal maandelijks bij elkaar samen, bij iemand thuis. De deelnemers vullen de bijeenkomsten naar eigen inzicht in qua vorm en inhoud. Wel is er een leidraad met de onderdelen die altijd terugkomen:

  • opstarten met bijvoorbeeld samen koffiedrinken, eten of een activiteit doen
  • zingen, muziek luisteren of video bekijken
  • gebed en voorbeden doen
  • lezen uit de Bijbel
  • gesprek aan de hand van de Bijbeltekst, het aangeboden themamateriaal of andere ingebrachte geloofsvragen
  • zegenen en bemoedigen

We zijn een gemeente voor iedereen. In de kringen is dan ook ruimte om te denken, te beleven en te delen. Een veilige sfeer en vertrouwelijke omgang staan voorop.

Een van de manieren om invulling te geven aan het doel van de kringen; groeien, verbinden en dienen, is de rondzendbrief ‘Het Woord gaat..’ die ieder kringlid wekelijks ontvangt. Ook anderen kunnen hier kennis van nemen, download ze hier. Deze edities gaan over de geschiedenis van Jozef: rondzendbrief 1, rondzendbrief 2, rondzendbrief 3, rondzendbrief 4, rondzendbrief 5, rondzendbrief 6, rondzendbrief 7, rondzendbrief 8, rondzendbrief 9, rondzendbrief 10, rondzendbrief 11, rondzendbrief 12, rondzendbrief 13, rondzendbrief 14, rondzendbrief 15, rondzendbrief 16, rondzendbrief 17 , rondzendbrief 18, rondzendbrief 19, rondzendbrief 20, rondzendbrief 21, rondzendbrief 22, rondzendbrief 23, rondzendbrief 24, rondzendbrief 25, rondzendbrief 26, rondzendbrief 27, rondzendbrief 28, rondzendbrief 29, rondzendbrief 30, rondzendbrief 31, nieuwsbrief 32, nieuwsbrief 33, nieuwsbrief 34, nieuwsbrief 35, rondzendbrief 36, rondzendbrief 37, rondzendbrief 38, rondzendbrief 39, rondzendbrief 40, rondzendbrief 41, rondzendbrief 42, rondzendbrief 43, rondzendbrief 44, rondzendbrief 45, rondzendbrief 46, rondzendbrief 47, rondzendbrief 48, rondzendbrief 49, rondzendbrief 50. en rondzendbrief 51.

Wil jij bij een kring horen? Of heb je vragen?

Ben jij enthousiast geworden over de kringen en wil je ook graag aansluiten? Ben je benieuwd naar persoonlijke ervaringen van kringleden? Heb je nog vragen? We spreken je graag. Neem contact op met scriba Hans Huiskes, via e-mail scriba@hervormdzuidwolde.nl of tel. 06-55791663.

Contact opnemen