Ontmoeten en groeien in het geloof

Kringen zijn belangrijke elementen van onze gemeente; met de deelnemers als levende stenen bouwen we aan het koninkrijk van God. Via de kringen komen gemeenteleden regelmatig samen om elkaar en God te ontmoeten en te groeien in het geloof. De belangrijke aspecten zijn:
• Verbinden: we delen het leven met elkaar en kijken naar elkaar om
• Groeien: de Bijbelse opdrachten krijgen een praktische toepassing in ons leven van alledag
• Dienen: we komen als generaties samen om God te kennen en Hem bekend te maken

Voor wie zijn de kringen?

Iedereen kan deelnemen aan een kring. Verschillende generaties, achtergronden en ervaringen komen samen. De kringen bestaan uit maximaal 15 tot 20 mensen en zijn ingedeeld op basis van woonadres. Elke kring heeft een kringleider, een coördinator die zorgt dat de bijeenkomsten zijn voorbereid en gefaciliteerd worden. Daarnaast is er een kringouderling, tevens voorzitter van de taakgroep Kringen, die zich richt op onderwijs, pastorale zorg en begeleiding van de kringleiders en deelnemers.

Wat doen de kringen?

De kringen komen meestal maandelijks bij elkaar samen, bij iemand thuis. De deelnemers vullen de bijeenkomsten naar eigen inzicht in qua vorm en inhoud. Wel is er een leidraad met de onderdelen die altijd terugkomen:

  • opstarten met bijvoorbeeld samen koffiedrinken, eten of een activiteit doen
  • zingen, muziek luisteren of video bekijken
  • gebed en voorbeden doen
  • lezen uit de Bijbel
  • gesprek aan de hand van de Bijbeltekst, het aangeboden themamateriaal of andere ingebrachte geloofsvragen
  • zegenen en bemoedigen

We zijn een gemeente voor iedereen. In de kringen is dan ook ruimte om te denken, te beleven en te delen. Een veilige sfeer en vertrouwelijke omgang staan voorop.

Wil jij bij een kring horen? Of heb je vragen?

Ben jij enthousiast geworden over de kringen en wil je ook graag aansluiten? Ben je benieuwd naar persoonlijke ervaringen van kringleden? Heb je nog vragen? We spreken je graag. Neem contact op met kringouderling Arie den Boon, via e-mail kringen@hervormdzuidwolde.nl.