Themadiensten

Er worden elk jaar 7 themadiensten georganiseerd in onze gemeente. Diensten die qua vorm aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen. Tijdens de themadiensten volgen wij een jaarthema. In 2021 zal dit jaarthema zijn: ‘In Gods Koninkrijk schitteren’.

Spreker en muziek

Elke themadienst zal er een spreker worden uitgenodigd die hierover zal spreken en ons laat nadenken over Gods Woord. Hoe kunnen wij dit jaarthema in praktijk brengen? Wat houdt dit jaarthema voor ons in als persoon? In de themadiensten nodigen we een band uit om de muzikale begeleiding te geven.

Jeugdkerk

Elke tweede zondag van de maand is er voor de tieners en jongeren jeugdkerk. Een jongerenbijeenkomst in ons jongerenhonk de DugOut, waarbij we met de tieners en jongeren nadenken over ons geloof. Op een laagdrempelige, moderne manier vieren wij dat Jezus voor ons naar deze wereld is gekomen, voor ons is gestorven en weer is opgestaan. We bouwen aan ons project Transform 2022. Wij denken verder na over de thema’s die de komende jaren door het gehele kinder- en jeugdwerk verweven zitten, zodat wij samen kunnen gaan schitteren in Gods Koninkrijk.

Activiteiten

Vanuit de jeugdkerk organiseren we meerdere activiteiten, zoals bezoeken van de EO jongerendag, Opwekking, filmavonden, het houden van een actiedag met bijvoorbeeld stichting Present en andere gezellige activiteiten.