Tijdens de Week van gebed (16 t/m 23 januari)  voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.  Wij doen mee in onze gemeente. In de kerkdienst van zondag 16 januari a.s. zal er aandacht aan besteed worden.

Tijdens de Week van gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden mogen we eenheid ervaren. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het thema ‘Licht in het duister’ is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie, de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid in Zuidwolde.

17 januari 19.00 uur: online moment

18 januari 19.00 uur: online moment

19 januari 19.00 uur/19.15 uur: gebedswandeling met tweetallen starten bij de Hervormde Kerk, Hoofdstraat 98, 7921AP Zuidwolde

20 januari 19.00 uur: online moment

21 januari  19.00 uur: online moment

U kunt meekijken via ons digitale kanaal te vinden op deze website.

 

Op www.weekvangebed.nl  kunt u meer informatie vinden, er kan ook meegebeden worden via Groot Nieuws Radio van  maandag t/m vrijdag van 20.00-21.00 u. www.grootnieuwsradio.nl/gebed.