23 januari 2022 Stichting Wifi India

Stichting Wifi ondersteunt projecten onder de armsten in India, wezen, weduwen en leprozen. Ons uitgangs­punt is dat de mensen in India zelf weten wat ze nodig hebben en voldoende kennis en kunde hebben om de projecten te realiseren. Hierdoor worden de projecten gedragen door de bevolking, waardoor er een betere toekomst ontstaat voor de komende gene­raties. Er wordt nauw samen­gewerkt met de plaatse­lijke bevol­king en leiders van YWAM. Door intensief contact en jaarlijkse bezoeken aan de lopende projecten, zorgen wij ervoor dat uw geld goed terecht komt.

 

30 januari 2022 Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering.

“Wij hebben liefde en hoop voor mensen in nood. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.  Zo volgen wij Jezus Christus na.”

 

6 februari 2022 Werelddiaconaat Kerk in Actie

Landbouwwerk in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

20 februari 2022 Jaardoel gezamenlijke diaconieën: De Voedselbank

Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen bij de Voedselbank aankloppen. Iedereen kan in geldnood komen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het kan uzelf betreffen, maar ook uw familie of vrienden, mogelijk uw buren. Wij ontvangen mensen uit de gehele samenleving, uit dorp en stad. Het gaat vrijwel altijd om een tijdelijke situatie die tot maximaal drie jaar kan duren.

 

Wilt u de genoemde diaconiecollectes steunen?

Maak dan een gift over op rekeningnummer NL67 RABO 0376 2064 62 van de Diaconie Hervormde Gemeente ovv het genoemde doel of de datum van de collecte.