UPDATE

Met ingang van zondag 27 februari is het aantal bezoekers in de kerk niet meer beperkt door de coronamaatregelen. De erediensten zullen weer op normale wijze gehouden worden. Er blijft wel een klein gedeelte in de kerk gereserveerd voor mensen die graag 1,5 meter afstand houden.

 

—————————————————————————————————-

Met de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen per 26 januari jl. kunnen we ook weer bezoekers in de kerk ontvangen. Voor de erediensten betekent dat maximaal 80 personen in de kerkzaal. Hiervoor hoeft u niet vooraf te reserveren. Ook andere bijeenkomsten, vergaderingen e.d. kunnen weer in de kerk en d’Olthof plaatsvinden.

Deze basismaatregelen blijven wel gelden:

  • gebruik het mondkapje totdat je op je plaats zit
  • desinfecteer bij binnenkomst de handen
  • houd 1,5 meter afstand tenzij je uit hetzelfde huishouden komt
  • neem de jas mee de kerk in
  • verlaat de kerk aan de zijkant