De collectedoelen voor de Diaconie in de komende tijd zijn:

Zondag 27 maart

1e collecte: Protestantse Kerk Missionair werk

Kerk in, van en voor het dorp

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

 

Zondag 3 april

1e collecte: Voor het plaatselijk jeugdwerk: de collecte gaat naar het moeder-kindproject in Peru van Compassion.

 

Zondag 10 april

1e collecte: Protestantse Kerk Landelijk jeugdwerk

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

 

Zondag 1e Paasdag 17 april

1e collecte: Kerk in Actie Paascollecte Werelddiaconaat

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren

 

Zondag 24 april

1e collecte: Diaconaal Landelijk Quotum

Als diaconie moeten wij aan de PKN een afdracht doen. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

 

Wilt u de genoemde diaconiecollectes steunen?

Maak dan een gift over op rekeningnummer NL67 RABO 0376 2064 62 van de Diaconie Hervormde Gemeente ovv het genoemde doel of de datum van de collecte.