Uitleg over de nieuwe organisatie

Het pastorale werk is sinds vorig jaar iets anders georganiseerd. Enerzijds om de druk op de vrijwilligers terug te brengen. Anderzijds om gemeenteleden beter te kunnen ondersteunen. Binnen de taakgroep Pastoraat zijn nu twee verschillende teams actief: het Pastoraal Bezoekteam en Pastoraal Zorgteam. Wat doen ze precies?

Het Pastoraal Bezoekteam bestaat uit pastoraal bezoekers. Het team werkt samen met de HVD (Hervormde Vrijwilligersdienst) en het verjaardagsfonds. Vanuit deze groepen worden mensen welkom geheten in onze gemeente, wordt er een bloemetje gebracht, is er een luisterend oor, geloofsgesprek en een signaleringsfunctie. Dit alles met een pastoraal karakter.

De contacten tussen de groepen lopen via de vicevoorzitter Pastoraat.

Het Pastoraal Zorgteam verleent de specifieke pastorale zorg, denk aan hulp bij huwelijksproblematiek, ziekte, rouw of andere problemen in de huiselijke sfeer.

Het Pastorale Zorgteam bestaat uit:

  • voorzitter Pastoraat (tevens pastorale ouderling gemeente)
  • vicevoorzitter Pastoraat (tevens pastorale ouderling zorgcentra)
  • predikant
  • kerkelijk werker(s)
  • jeugdwerker(s)
  • pastoraal zorgbegeleiders

Daarnaast werkt de taakgroep Pastoraat nauw samen met de taakgroep Diaconie en dat krijgt vorm in het signaleren over en weer, waar pastorale en/of diaconale zorg nodig is.

Centraal contactpunt

De vraag voor pastorale zorg kun je stellen via het Steunpunt Pastoraat. Via e-mail steunpuntpastoraat@hervormdzuidwolde.nl en telefonisch, bij voorkeur tussen 19.00 en 20.30 uur (indien urgent ook daarbuiten): tel: 0528-741022. De vrijwilligers van het Steunpunt bekijken of het Zorgteam of het Bezoekteam wordt ingezet.