Als onderdeel van de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant zijn voor onze gemeente en voor de te beroepen predikant profielen opgesteld. Deze liggen momenteel ter inzage voor gemeenteleden.

Op de gemeenteavond 5 april vanaf 19.30 uur zal de beroepingscommissie de opgestelde profielen voor de predikant en gemeente en de stand van zaken van de beroepingsprocedure toelichten.

Bekijk hier het profiel voor de predikant en het profiel voor de gemeente.