UITNODIGING
Afgelopen jaren zijn er meerdere Launch Out cursussen geweest. Aan deze cursus hebben ongeveer 70 gemeenteleden meegedaan.
In deze cursus hebben de cursisten meer geleerd over de relatie met God/Jezus en de Heilige Geest en hebben ze elkaar beter leren kennen! Deze persoonlijke geloofsgesprekken waren ter opbouw van de gemeente. Gemeenteleden hebben zich kwetsbaar opgesteld om met elkaar geloofsgesprekken te voeren.
Om deze cursusavonden een vervolg te geven willen we praise-avonden gaan organiseren in de Olthof. Tijdens deze avond is iedereen welkom, ook mensen die de cursus niet hebben gevolgd. Neem vooral vrienden/familie mee voor een gezellige avond met inhoud.
De eerste praise-avond is op 27 mei. Vanaf 19:45 is er inloop met koffie en thee en na de tijd is er ook een hapje en een drankje.
Ontmoeting en aanbidding staan centraal tijdens deze bijeenkomsten.