BROODNODIG – Wie zijn wij en wat doen wij?

Het team van Broodnodig, ontstaan vanuit de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, heeft al achttien jaar intensief contact met de Kofchegkerk in Novovolynsk, vlak over de Poolse grens. De Kofchegkerk heeft een sociaal- maatschappelijke rol op zich genomen. Zij heeft een kindertehuis, een vrouwenopvanghuis, een verslaafdenopvang en een eigen bakkerij. Broodnodig heeft enkele jaren geleden in Novovolynsk een volwaardige en moderne bakkerij opgebouwd, bekostigd door collectes en acties. Deze bakkerij bakt voor armen, bejaarden en de bovengenoemde opvanghuizen.

Vanaf begin dit jaar sturen we met regelmaat een transport naar de kerk. Eerst met focus de bakkerij om deze draaiende te houden. Later ook op de getroffen bevolking. Vanaf het begin van de oorlog heeft de kerk meer dan 200 vluchtelingen opgevangen. Door onze acties in de Hoogeveense kerken waren we in staat om o.a. matrassen en voedingsmiddelen en andere noodzakelijke goederen op te sturen. Een overschot aan spullen maakte het voor de kerk mogelijk om volgeladen bestelbusjes naar de burgers in het oorlogsgebied te zenden en de soldaten aan het front.

Eind oktober zal een vierde vrachtwagen rechtstreeks naar de kerk in Oekraïne worden gezonden. Dan hopelijk aan het eind van dit jaar een vijfde transport. Wij geven daarbij gehoor aan hun wensen. Deze zijn, met name:

-houdbare voedingsmiddelen

-warme winterkleding, zoals sokken en truien, plus dekens en kussens

-verbandmiddelen, medicijnen

Dankzij kerkelijk Hoogeveen en eveneens daarbuiten hebben we geld ingezameld om noodzakelijke middelen in te kopen. De komende twee transporten worden gefinancierd door de oud papier actie en door de centrale diaconie. We zijn en blijven erg blij met elk andere gift of donatie.

Het is duidelijk dat transporten door moeten blijven gaan. De oorlog zal nog voortduren. De wederopbouw her en der is begonnen.

De betrokkenheid in Oekraïne is groot. Dat zien we uit gevoel van naastenliefde in de steun die we van alle kanten toegereikt krijgen. Dankbare reacties krijgen we uit Novovolynsk. Zij zien daarin vol overtuiging de Hand van God. Ons team voelt in alles een grote stimulans om door te gaan.

Blij verrast om het verzoek van de protestantse kerken uit Zuidwolde om mee te doen en hun bijdrage te willen leveren voor Oekraïne.

Voorlopig hebben we elke zaterdagmorgen de opslag open van 9:00 uur tot 12:00 uur, aan de Griendsveenweg, nr 10. Tegenover de Westerkim. Een groot spandoek en de Oekraïense vlag geven de locatie aan.

Uw giften, uw donaties zijn van harte welkom. U kunt een bijdrage doen op het rekeningnummer van de diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen : Bankrekeningnummer: NL 56 RABO 037 371 2790. Onder vermelding van Broodnodig project 2 gift.

Namens het team van Broodnodig, onze hartelijke dank.

Wouter Bouwhuis tel. nr. : 0528-275659 en Dick Ligtenberg tel. nr. : 0528-269402