De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Momenteel ook in Nederland zeer actueel.

Tijdens de Week van Gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen Christenen mee. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de Gebedsweek betrokken. Hoe mooi is het ook in Zuidwolde samen te bidden en te ervaren dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plaats te geven. Het thema, Doe goed, zoek recht, naar aanleiding van Jesaja 1 vers 17, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De interkerkelijke Gebedssamenkomsten in Zuidwolde vinden plaats van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari in d’Olthof. Na de kerkdienst van a.s. zondag wordt er bij de uitgang een boekje met dagelijkse overdenkingen en Gebedspunten uitgedeeld. Ieder die mee wil bidden is een of meerdere avonden van harte welkom. Alle samenkomsten beginnen om 18.45 uur en duren ongeveer een uur.

Voor meer informatie: Interkerkelijke Gebedsgroep Zuidwolde, e-mail marrypiel@gmail.com.