Ontmoeten en groeien via een kring

Sinds een aantal jaar werken we binnen onze gemeente met kringen. Momenteel zijn er drie actief. Misschien wil je ook aansluiten of wil je er meer over weten?

Wat is een kring?

Met een kring komen gemeenteleden regelmatig samen om elkaar en God te ontmoeten en te groeien in het geloof. Ook het omkijken naar elkaar en uitreiken naar anderen is belangrijk.

Hoe werkt het?

De kringen bestaan uit maximaal 15 tot 20 mensen. De kringen komen meestal maandelijks bij elkaar, bij iemand thuis. De deelnemers vullen de bijeenkomsten naar eigen inzicht in qua vorm en inhoud. Wel zijn er onderdelen die altijd terugkomen, zoals samen koffiedrinken, eten of een activiteit doen, zingen of muziek luisteren, gebed en bemoediging, een gesprek aan de hand van een Bijbeltekst, ander studiemateriaal of ingebrachte geloofsvragen.

Ook meedoen?

Iedereen kan deelnemen aan een kring. Verschillende generaties, achtergronden en ervaringen komen samen.  In de kringen is dan ook ruimte om te denken, te beleven en te delen. In de huidige drie kringen zijn nog een aantal plekken vrij. Wanneer er veel belangstelling van nieuwe kringleden is, starten we een nieuwe groep op. Dat zou mooi zijn!

Wil je meer weten of je aanmelden, neem dan contact op met kringouderling Arie den Boon, tel. 06-16997273 of via e-mail info@adebosupport.nl.