Tijdens de Stille Week houden we drie vespers. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur.

Vespers kenmerken zich door ingetogenheid: je komt in stilte binnen en gaat in stilte weg.

Zo wordt de kerkzaal in het lawaai van alledag een oase van rust. De vespers worden door de drie kerken van Zuidwolde gezamenlijk georganiseerd.

Op maandag 3 april leidt ds J. Zondag de eerste vesper in de Hervormde Kerk. Dan gaat het over eerste kruiswoord van Jezus: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”

Op dinsdag 4 april leidt mw R. Stevens de tweede vesper in de Ontmoetingskerk. Zij gaat het hebben over deze uitspraak van Jezus: “Heden zult u met mij in het paradijs zijn.”

Op woensdag 5 april tenslotte leidt ds H. Smit de vesper in het Anker. Hij gaat het hebben over het kruiswoord”Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Alle vespers beginnen om 19.30 uur. We hopen velen van u te mogen ontmoeten.

 

Ds. H.M. Smit , Ds. Jonathan Zondag en KW Roelie Stevens.