Op 10 januari is de afsluiting van het jaardoel van de gezamenlijke diaconieën in het dorp, groentekassen voor Hartagyugh in Armenië. De opbrengst wordt dan toegelicht. Ook zal het nieuwe jaardoel door de Ontmoetingskerk bekend worden gemaakt.

Iedereen is van harte welkom in d’Olthof, aanvang 19.30 uur.