Op 21 januari 2024 start er weer een Week van Gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar wordt het in Zuidwolde voor het eerst georganiseerd door de gezamenlijke kerken. We bidden van 22 t/m 26 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.

Het materiaal voor de Week van het Gebed is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkino Faso. Het thema luidt: “Heb God lief en je naaste als jezelf”. Het is ontleend aan de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Maandag 22 januari, Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149

Dinsdag 23 januari, Hervormde kerk, Hoofdstraat 98

Woensdag 24 januari, Hervormde kerk, Hoofdstraat 98

Donderdag 25 januari, NGK Het Anker, Molenstraat 10

Vrijdag 26 januari Hervormde kerk, Hoofdstraat 98

Aanvang 19.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.