Donderdag 9 mei 2024 is het Hemelvaartdag. We gaan dan weer DAUWTRAPPEN.

We verzamelen om 6.30 uur vanaf het kerkplein bij de Hervormde kerk, Hoofdstraat 98, Zuidwolde.

Na afloop samen ontbijten!!

 Als u niet kunt of wilt lopen, mag u ook bij het ontbijt  aanschuiven (circa 8.30 uur). Geef dit wel even door.

 Wij vragen een vrijwillige bijdrage.

 Aansluitend is er een interkerkelijke dienst in de Hervormde kerk om 9.30 uur.

 

U loopt toch ook weer mee?

 Graag opgeven uiterlijk 5 mei 2024 via de intekenlijsten in de hal van d’Olthof en in de hal van de Ontmoetingskerk

 

U mag zich ook opgeven via de e-mail bij Gea Wildeboer; wildfarmers@planet.nl of telefoonummer: 06-36594931.

Gezamenlijke Kerken Zuidwolde