Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

September 2018

 

 

De eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie  werd geopend door Henri Bisschop, hij verving als voorzitter Marco en Inge die genoten van een korte vakantie. Hij opende met het lezen van een gebed.

 

Het Verdiepingsmoment werd door ds Broekman verzorgd met een hoofdstuk uit ‘Drinken uit de Bron’. Is het beleid op de inhoud/doel gericht of op de methode/proces.
We zitten al redelijk in het midden, maar moeten meer zoeken naar het evenwicht. Van zakelijk, druk en uitgeblust raken naar meer samen gemeente zijn. Niet om de kerkdienst en de zondag te veranderen, maar meer naar een levenshouding om ook doordeweeks geloofsbeleving en uitstraling (met elkaar) te hebben. Minder passief – maar actief. Dit zal de nodige inzet en energie kosten, maar het zal ook veel inhoud en energie geven!
Als we naar de startzondag kijken, dat was een hele mooie dienst, waar jong en oud vertegenwoordigd waren en dat was heel mooi om te zien en te ervaren als gemeente!

 

Naar aanleiding van de Kleine Kerkenraad d.d. 18-09-’18 het volgende:
-Lied ter inspiratie. Het lied wordt voor de dienst gezongen en op de beamer wordt een kleine uitleg gegeven. Rolanda pakt dit in eerste instantie op.

Kosterschap – Kosterwoning
De kerkrentmeesters zijn in gesprek met een serieuze kandidaat.
Kosterwoning, dit hangt af van hoe de kostersfunctie wordt ingevuld.
Afscheid Gert en Gonny staat voor 3 november as gepland van 16.00 tot 18.00 uur. Zie ook kerkblad.

-Pastoraat
Proces om een en ander nieuw op te zetten loopt. Er is veel te doen en het vraagt de nodige aandacht van predikant, kerkelijk werkers en jeugdwerker.

Groeien in Gemeenschap – cursus Launch Out (Launch Out staat voor ‘uitreiken’).
 Men kan zich aanmelden voor de ‘cursus’ die in januari/februari start.
 De nieuwe organisatie begint handen en voeten te krijgen. Op de volgende  kerkenraadsvergadering staat een en ander op de agenda.

Privacy Statement
Het document voor onze gemeente is bijna afgerond.

-Ronde van Drenthe
17 maart 2019 is de Ronde van Drenthe met de start in Zuidwolde gepland. Deze wielerkoers zet het hele dorp op de kop en is onze kerk ’s morgens niet bereikbaar, waardoor we geen dienst kunnen houden. Dit is een voldongen feit! We zijn hier absoluut niet blij mee! Maar we maken van de nood een deugd, door op de middag een (bijzondere) dienst te houden.
Ds. Broekman is sowieso niet blij met de ontwikkelingen in het dorp. De zondagsrust door de winkelopening is er niet meer, het ruimen van de graven (zonder dat we hier vanuit de hoogte zijn gesteld) en nu weer de wielerronde. Hij heeft binnenkort overleg met de burgemeester en collega predikanten en gaat dit inbrengen.

 

En voorts:
 De opname CD speler is stuk en moet worden vervangen. Henk Lopers pakt dit op.
 Er zijn 5 nieuwe leden voor de kindernevendienst. Heel mooi!
 Er is een zeer geslaagde avond geweest voor de vrijwilligers in het jeugdwerk. Er is gekeken naar de cirkel van 0 tot 24 jaar, waar zijn we actief, waar vallen gaten en hoe zit jij daar in en wat kun jij en wil jij betekenen?
Omdat het jeugdplatform is gestopt, komt er nu deze nieuwe vorm van toerustings-avonden met de vrijwilligers voor in de plek. De kerkenraad stemt hiermee in!
 De catechisaties gaan in oktober weer van start.
 Het optreden van Chosen is de laatste activiteit van de ‘India groep’. De kaartverkoop is begonnen. Wees er snel bij! Het wordt een fantastisch optreden!

Sluiting was door diaken Joke van der Mars. Zij leest het mooie gebed ‘Ontmoetingen’.

 

 

Erediensten
  • 16 november 2018 Ds. H. Hoogeveen
  • 18 november 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 23 november 2018 Ds. B. Gras
  • 25 november 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 30 november 2018 Ds. A.B. Broekman