Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

Verslag vanuit de kerkenraad 

 

November 2020

 

Op zondag 25 oktober jl. hebben wij de volgende ambtsdragers mogen bevestigen en herbevestigen:

Wim Boer, Jeannette van Ommen, Marco van der Veen, Henri Bisschop, Geke Lopers, Henrieke Bekendam, Jeannette Courtz-Van Raalte, Joke van der Mars-Hoogstra, Robert Meinema, Alex Jonkman en Hans Huiskes.

Daarnaast hebben wij afscheid mogen nemen van ambtsdragers die hebben aangegeven te willen stoppen,  te weten: Inge van der Sleen, Greetje Schaap-Klinge, Henk Lopers, Rolanda den Boon, Dari Huiskes en Gerard Veenstra (Gerard gaat wel door als lid van de taakgroep KRM).

 

Het was een bijzondere dienst, omdat we door de Coronamaatregelen maar met slechts 30 personen in de kerk konden zitten. Hierdoor zijn een aantal ambtsdragers ‘online’ herbevestigd. Hoogst ongebruikelijk, maar gelukkig bood de kerkorde uitkomst met een artikel waarbij in uitzonderingsgevallen afgeweken kan worden van de geldende regels.

 

De bevestiging en herbevestiging valt mooi samen met de start van de nieuwe kerkenraad. U bent hierover al in vorige kerkbladen geïnformeerd, evenals over de inzet van taakgroepen.

 

Vanaf nu zal de kerkenraad samengesteld zijn uit de volgende geledingen:

 1. Predikant                                                        1 stem
 2. Voorzitter                                                       1 stem
 3. Scriba (secretaris)                                         1 stem
 4. Kringouderlingen                                           2 afgevaardigden / 2 stemmen
 5. Taakgroep KRM                                            2 afgevaardigden / 2 stemmen
 6. Taakgroep Pastoraat                                   2 afgevaardigden / 2 stemmen
 7. Taakgroep Diaconie                                     2 afgevaardigden / 2 stemmen
 8. Taakgroep Diensten & Onderwijs             1 stem
 9. Taakgroep Kind & Jeugdwerk                    1 stem

 

De kerkenraad zal verder aangevuld worden met een notulist. De notulist heeft geen stemrecht in de kerkenraad.

 

Nog even kort over de Taakgroepen

Taakgroepen zijn de  uitvoerende teams van de diverse geledingen. Zij worden geleid door een voorzitter, die tevens zitting neemt in de Kerkenraad. De bezetting van een taakgroep bestaat verder uit leden die wel of geen ambtsdrager zijn. Een taakgroep stelt een beleidsplan op voor haar verantwoordelijkheidsgebied, binnen de richtlijnen die de kerkenraad stelt. Het beleidsplan dient te worden goedgekeurd door de kerkenraad. De taakgroepen dragen verantwoording af aan de kerkenraad t.a.v. de uitvoering van het beleidsplan, voortgang, budget etc. Het instellen van taakgroepen betekend dat de kerkenraad (binnen omschreven taakveld en kaders) verantwoordelijkheden delegeert maar wel eindverantwoordelijk blijft.

 

De kerkenraad en de diverse taakgroepen bestaat op dit moment uit de volgende ambtsdragers:

 1. Ds Broekman
 2. Marco van der Veen & Henri Bisschop – voorzitter (duo voorzitterschap)
 3. Hans Huiskes – scriba a.i.
 4. Wim Boer – kringouderling
 5. Taakgroep KRM: Robert Meinema (voorzitter), Jan Dekker, Alex Jonkman, Evert Gruppen & Erik Wierbos
 6. Taakgroep Pastoraat: Geke Lopers (voorzitster a.i.) & Gradus Bekendam,
 7. Taakgroep Diaconie: Hans Huiskes (voorzitter), Jeannette Courtz, Joke v.d. Mars-Hoogstra, Gerrit Dijkstra & Herman van Arragon
 8. Taakgroep Diensten & Onderwijs: Zeger Wijnands (voorzitter)
 9. Taakgroep Jeugd en Gezin: Jeannette van Ommen (voorzitster), Henrieke Bekendam & Rianka Bekendam

Notulist van de kerkenraadsvergadering is Karin Boer.

 

Wij zijn als Hervormde Gemeente Zuidwolde dringend op zoek naar een voorzitter Pastoraat, een kringouderling en een scriba.

 

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u informatie over de vacatures, mail alstublieft met de scriba.

scriba@hervormdzuidwolde.nl

Erediensten
 • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
 • 31 januari 2021 ntb
 • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
 • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
 • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff