Adres Foto

Uit de kerkenraad

Maart 2018

 

 

Welkom en opening door Marco
Hij leest Johannes 12 :26 en een overdenking, Arthur gaat vervolgens voor in gebed.

 

Verdiepingsmoment
Door ds. Broekman uit “Drinken uit de bron”. Vanuit het geloofsgesprek, de uitkomsten omzetten naar beleid en daarna dit laten uitmonden tot activiteit. Er wordt in groepen van vier voorbeelden besproken van werken vanuit de kern. Daarnaast wordt in de groepen besproken welke problemen we uit die kern zouden willen aanpakken en hoe.

Verslagen
Beantwoording van vragen uit de diverse verslagen van colleges en pastoraat
– Commissie Kosterschap is vastgesteld, bestaat uit 2 kerkenraadsleden en 3 gemeenteleden. Deze gemeenteleden zijn gevraagd om met Robert en Marco mee te denken over toekomstig kosterschap en gaan op korte termijn enkele overleggen voeren.
– Actie kerkbalans, de KRM is met de analyse van de actie kerkbalans bezig en gaat met vervolgacties komen. Het traject loopt het hele jaar.
– Kerkelijk werker, we zijn blij met de urenuitbreiding van ds. Henk Bakhuis en het feit dat Hans Lowijs weer ingezet kan worden ter ondersteuning van het pastoraat. Henk Bakhuis gaat ook catechisaties verzorgen en Hans Lowijs kan en wil ook wel begrafenissen verzorgen. Het is een tijdelijke oplossing, de precieze invulling volgt nog.
– De bevestiging van Rianka is in de ochtenddienst 22 april as.
– Groeien in Gemeenschap, de dienst staat gepland voor 22 april as. Na de dienst komt er een vervolg onder het koffie drinken. Ook wordt er aan de organisatiestructuur gewerkt.
– Verkiezingen, er is vanuit de lijst met potentiele kandidaten al een aantal mensen benaderd. Er blijven mensen nodig, ook al vooruitlopende op de komende jaren. Zie ook elders in het kerkblad voor een aankondiging/uitnodiging.

 

Omzien naar elkaar
Er worden een aantal gemeenteleden besproken, waar aandacht nodig is.

 

Rondvraag
– Diverse korte vragen worden beantwoord.
– Classisvergadering, er komt nu een Noordelijke classis, met in de regio een Kringoverleg. Hoe dit er uit gaat zien is nog onduidelijk. Henk en Brenda gaan naar de laatste classis vergadering en brengen verslag uit en in komende vergaderingen zal duidelijk worden hoe dit in de toekomst gaat.

 

Sluiting
Sluiting door Brenda met een gedicht ‘Dwars door het lijden’ en Marco eindigt met gebed.

 

 

 

 

 

Erediensten
  • 20 april 2018 Dhr. J. Wassens
  • 22 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 27 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 29 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 4 mei 2018 Mw. R. Stoter