Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

 

27 november 2018

 

Welkom en Opening door Marco

 

Verdiepingsmoment
Door ds. Broekman, “Van Kerkenraad naar werkgroepen en commissies”
Dit onderwerp sluit goed aan bij de ontwikkelingen waarin we als kerkenraad zitten met de opzet van een nieuwe organisatie structuur.

 

We hebben dit uur natuurlijk niet alle commissies of werkgroepen kunnen behandelen, daarom zijn we in groepen uiteengegaan vanuit de eigen geleding: Kleine Kerkenraad/Grote kerkenraad, Pastoraat, Diaconie en Kerkrentmeesters
Hierbij was de opdracht: bevraag jezelf op drie aspecten van kerk zijn:
-Hart voor de Heer
-Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
-Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld
Samenvattend:
– Hart voor de Heer. We zitten allemaal met hart voor de Heer in de kerkenraad. We starten met een lezing en gebed en in de grote kerkenraad met een verdiepingsmoment, maar dit zou nog wel meer diepgang kunnen/moeten krijgen
– Hart voor elkaar als Zijn leerlingen. We kennen elkaar, maar het omzien naar elkaar en het delen van je geloof of het delen van zorgen/problemen daarin komen onvoldoende aan de orde.
– Hart voor Zijn bevrijdend werk en in de wereld. Bij de diaconie is dat heel zichtbaar. Bij Pastoraat ook, daar gaat het meer op het individueel geloofsgesprek. Maar ook op dit aspect kunnen/mogen we nog wel wat groei gaan maken.

 

Bloemengroeten
De diaconie wil de werkwijze iets wijzigen, door meer in de kerk te vragen wie de bloemen wil weg brengen. Nader informatie volgt.

 

Tentdienst
De heer Koos Schaafsma gaat namens onze kerk in de commissie.

 

Kosterschap
De kerkrentmeesters zijn samen met Arthur van Enkhuijzen en de hulpkosters druk bezig om een goede invulling en werkwijze te krijgen. Meer informatie volgt.

 

Begroting Diaconie
De begroting is verspreidt en op punten besproken. Deze wordt goedgekeurd.
De begroting wordt op de website geplaatst.

 

Organisatiestructuur
De beleidsnotitie die is opgesteld is behandeld en er zijn reacties gegeven op de inhoud.
Alle leden van de kerkenraad zijn er van overtuigd dat we de organisatie aan moeten passen.
Dit gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar vraagt een zorgvuldige uitwerking van de plannen. Het Groeien in Gemeenschap staat hierin centraal en dat kun je alleen maar met elkaar doen als gemeente. Het plan gaat verder in detail uitgewerkt worden en er gaat nu een tijdspad aan gekoppeld worden. Belangrijke punten in dit plan zijn het opzetten van kringen, organisatie pastoraat en organisatie kerkenraad. Nadere communicatie hierover volgt, maar benadrukt wordt dat de zondagse eredienst zal niet wijzigen.

 

Omzien naar elkaar
Er worden zorgen gedeeld en ds Broekman meldt dat hij consulent is geworden in Hollandscheveld. Hij zit daar puur voor advies werk en verwacht niet dat hem dat heel veel tijd gaat kosten.

 

Indiagroep
De laatste acties lopen. Oud ijzer loopt even door. Ze liggen op schema en zijn er klaar voor.

 

Scriba Hervormde Gemeente Zuidwolde
Hans Huiskes

 

Erediensten
  • 18 januari 2019 Ds. B. Gras
  • 20 januari 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 25 januari 2019 Mw. D. de Mots
  • 27 januari 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 1 februari 2019 Ds. H. Hoogeveen