Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

april 2019

 

 

Welkom en Opening

Inge van der Veen leest een mooi lied van Sela ‘Breng ons samen’ en gaat voor in gebed.

 

Verdiepingsmoment door ds Broekman

Hij begint met het lezen van deel uit de agenda van ds Johannes van den Honert, die in 1739 leefde. Zijn dag bestond grotendeels uit studeren en deed de gemeente en de catechisaties er bij, maar vond dit eigenlijk niet zo belangrijk. Hij werd na enige tijd dan ook hoogleraar. Dit staat in schril contrast met het leven van de eerste gemeente, zoals we dat lezen in Handelingen 2. Uit ‘Samen leven uit de Bron’ behandelen we het hoofdstuk: Indien iemand zegt ‘Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar’ 1 Johannes 4: 20 en lezen vervolgens uit Handelingen 2: 41-47 over hoe men in de eerste gemeente met elkaar omging. We kunnen stellen dat hier de lat wel erg hoog wordt gelegd!

Want we leren hier: Ze zien naar elkaar om. Ze komen dagelijks samen. Ze delen alles met elkaar. Het waren gewone, eenvoudige mensen, die toch in aanzien stonden bij het volk. Ze werden snel groter in aantallen, nodigden anderen uit. Het werkte aanstekelijk op hun directe leefomgeving.

Tegenwoordig voelt het als een stuk vrijblijvender. We weten te weinig van elkaar, het echt kennen van elkaar doen we niet, we zijn veel minder eensgezind. Maar uiteindelijk is het toch de Bijbel die ons verbindt.

Bouwstenen bij ons in de gemeente zijn onlangs de cursus Launch Out en de organisatie en uitvoering van The Passion, de jongerenreis naar India, de Gebedskring, Ouderen ontmoetingskring, Catechisaties, etc. kortom samen iets neerzetten rondom de Bijbel en het Woord.

Als kerkenraad kunnen/mogen we dit faciliteren, enthousiasmeren en doorbouwen.

 

Naar aanleiding van de verslagen

Kerkrentmeester Edwin Dekker heeft om hem moverende redenen te kennen gegeven ontheven te willen worden uit de functie van kerkrentmeester. Gelukkig stopt hij niet met alles, maar hij blijft juist nog veel administratieve werkzaamheden verzorgen. We vinden dit fantastisch en zijn daar erg dankbaar voor. De kerkrentmeesters werken aan een oplossing om de administratieve taken te verwerken.

Verzoek van de kerkrentmeesters op om alle communicatie met de kerkrentmeesters te laten verlopen via administratie@hervormdzuidwolde.nl. Dan komt alles op één centraal punt binnen.

 

De heren Gradus Bekendam en Zeger Wijnands hebben te kennen gegeven in het ambt van ouderling te willen treden. Het is fijn dat er ondanks dat er geen verkiezingen zijn uitgeschreven gemeenteleden zich melden om toe te treden tot het ambt.

De kerkenraad is hierover verheugd en gaat de procedure en bevestiging (mits er geen bezwaren uit de gemeente komen) in gang zetten.

 

De heer Hans Lowijs gaat zijn werkzaamheden voor onze gemeente verder terug schroeven. Hij zal nog wel steun blijven verzorgen voor specifiek pastoraat en zal indien nodig begrafenissen kunnen leiden.

 

Er is gesproken over een nieuwe reis. Ds. Broekman is voorstander van een reis naar Israël. Deze reis is in eerste instantie bedoeld voor de jeugd met als doel werken in Israël en een rondreis door Israël.

Meerdere kerkenraadsleden geven aan dat het mooi zou zijn als deze reis ook voor ouderen wordt georganiseerd.

 

Naar aanleiding van de diensten

We hebben veel positieve geluiden gehoord over de dienst van 1e paasdag, waarin 6 jongeren belijdenis van hun geloof aflegden. De dienst van Goede vrijdag werd, met het verlaten van de kerk in stilte, als zeer respectvol ervaren.

 

 

Voortgang Visie, Beleid & Organisatie.

De Organisatie 10/11 en 19 mei Gemeentemorgenis in volle gang” vervangen door “De organisatie van het kerkenraadsetmaal op 10 en 11 mei én de Gemeenteochtend op 19 mei is in volle gang.

 

Omzien naar elkaar – er worden dit keer een paar mooie zaken gedeeld.

 

Rondvraag.

Er wordt melding gemaakt van de bijzondere Zuidwoldiger Zangavond komende zondag. Op deze avond zal Geert Meijer geridderd worden. Iedereen is van harte welkom.

 

Sluiting door kerkrentmeester Evert Gruppen met gebed.

 

Erediensten
  • 26 mei 2019 Ds. P. Wiekeraad
  • 30 mei 2019 Ds. B. Gras
  • 31 mei 2019 Ds. H. Hoogeveen
  • 2 juni 2019 Christiaan Post
  • 6 juni 2019 Ds. A.B. Broekman