Adres Foto

Verslag gemeenteavond

Gemeenteavond

 

Op twee zondagen waren gemeenteleden (na de kerkdienst) uitgenodigd om, op verzoek van de kerkenraad, met elkaar in gesprek te gaan over het Heilig Avondmaal. De heer Wiechers kon, als voorzitter van de kerkenraad, het mooie aantal van ruim 50 gemeenteleden welkom heten. Hij is dankbaar voor de grote opkomst en leest het gedicht “Avondmaal” uit “Een fluit van riet” van Enny IJsker-Kooger. Hierna gaat hij voor in gebed.

Ds. Broekman houdt een inleiding over de protestantse traditie van het Avondmaal. Velen hebben een ongemakkelijk gevoel als ze een Avondmaalsdienst bijwonen (bijv.) als hun kinderen niet mogen meedoen. In bevindelijke kerken gaan maar een handjevol gemeenteleden aan. In synodale kerken is dat geheel anders.

De rooms-katholieke traditie is een andere dan de protestantse en dat geldt ook voor de Lutheranen en de Zwinglianen. Het concilie van Trente vormt de scheidslijn. In de rooms-katholieke traditie hanteert men de transsubstantiatieleer: brood en wijn veranderen daadwerkelijk in lichaam en bloed.

Maarten Luther neemt hier afstand van: hij wil niets weten van het “gegoochel” van de priesters: ook kerkmensen mogen wijn drinken. Voor hem geldt de consubstantiatieleer: het lichaam en bloed van Christus zijn aanwezig naast brood en wijn.

De Zwitserse reformator Zwingli legt een eigen accent, meer gebaseerd op de Griekse grondtekst: “dit is Mijn lichaam” moet niet letterlijk worden opgevat. Christus is niet in brood en wijn aanwezig; ’t zit ‘m in het geloof.

Calvijn zoekt een midden tussen Luther en Zwingli. God voorziet in ons levensonderhoud. Hij geeft ons Zijn Woord in Christus Jezus. Om ons daarmee te bevrijden van onze twijfel.

Tijdens de viering van het Avondmaal leren we onze nood kennen. Dat moet ons kwellen, maar het Avondmaal is ook een bron van troost: de Heer houdt niet op naar ons om te zien. Hij schudt ons wakker.

 

Hierna legt kerkelijk jeugdwerker Thomas Abbes uit dat vanuit/via het Jeugdplatform de verzuchting is gehoord van met name jongvolwassenen/jonge gezinnen dat men zo weinig “beleving” ervaart bij de viering van het Heilig Avondmaal. Hij heeft op een tafel in het midden van de zaal een karaf wijn en een gebroken brood geplaatst en hij roept ons op in een ogenblik van bezinning (onder zachte achtergrondmuziek) een vijftal minuten na te denken over onze eigen beleving bij de viering.

Hierna leest hij zijn gedicht “Avondmaal” en hoopt dat deze avond mag bijdragen aan het (in het vervolg) met blijdschap aangaan.

 

Avondmaal.

Een moment van stilte.
Een moment van rust.

Even stilstaan.
Even nadenken.

Stilstaan bij een ruw houten kruis,
een plek van pijn, eenzaamheid en duisternis.

Diepe gaten in het hout gekerfd.
Roestige spijkers en diep rood bloed.

Daar waar mijn handen hadden moet liggen,
werden zijn handen doorboord.

Bijna niet te beseffen,
zo ongelofelijk, zo wonderbaarlijk.

Bij het besef van die pijn,
worden wij stil en diep geraakt.

Omdat wij het beter dachten te weten,
moest U uw Zoon zo zien lijden.

Wat zou Uw hart verscheurd zijn.
Wat zou U hebben moeten doorstaan.

Omdat wij het beter dachten te weten,
moest U Uzelf vernederen.

Wat hebt U een pijn doorstaan.
Wat een liefde, om stil van te worden.

Door alles heen, bleef U doorgaan.
Dwars door pijn hebt U de dood overwonnen.

Door Uw dood kunnen wij Leven.
Door Uw dood is de relatie hersteld.

Dit vieren wij vandaag.
Dit gedenken wij vandaag.

Met brood en wijn,
Uw lichaam en Uw bloed.

Niet omdat wij zo goed zijn,
of zo goed geloven.

Maar omdat we zondaars zijn.
Beseffen dat we U nodig zijn.

En dit niet alleen,
maar samen met z’n allen.

In en door U verbonden met elkaar,
één brood, één lichaam.
één beker, één offer.

Met dit brood en deze beker,
gedenken we Uw dood & opstanding.

Met dit brood en deze beker
belijden we onze fouten.

Met dit brood en deze beker,
ervaren we dat we één zijn met U en elkaar.

Met dit brood en deze beker,
danken we Uw grootheid en uw Liefde.

Wat een genade,
om stil van te worden.

Dank U dat U ons symbolen geeft om te gedenken.
Dank U dat U Uzelf gegeven hebt.

Met diep ontzag,
buigen wij onze hoofden.

Ontroerd door Uw liefde,
geraakt door Uw genade.

Beseffen wij iets van Uw werk,
en danken wij U daarvoor met brood en wijn.

U komt toe, alle eer!
U bent Groot en Goed!

Dank U wel!
Wij houden van U.

 

De aanwezigen worden verzocht tijdens de pauze de 4 oriëntatie vragen te beantwoorden: op een schaal van 1 tot 10 dient aangegeven worden

 1. Het vieren van het Avondmaal is voor een christelijke kerk totaal onbelangrijk (1) of onopgeefbaar (10). Ruim 80% geeft deze vraag een 8 of meer.
 2. Het Avondmaal is voor mijn geloof totaal onbelangrijk (1) of de kern van mijn geloof (10). Meer dan 70% beantwoordt deze stelling met een 8 of meer.
 3. Ik doe mee met het Avondmaal nooit (1), altijd (10). Van de aanwezigen doet zo’n 75% altijd mee.
 4. Ik ervaar het Avondmaal als een waardevol moment binnen de kerkdienst: nee (1); ja (10). 80% waardeert het Avondmaal als waardevol moment met een 8 of meer.

Daarnaast worden nog de volgende opmerkingen op het vragenformulier gemaakt door zo’n 60% van de aanwezigen:

 • Je wordt er weer even bij bepaald dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is en dat we onze fouten en tekortkomingen bij Hem mogen brengen
 • Dat we door Zijn liefde en genade mogen leven, ook als dankbare, blijde mensen
 • Een moment van gemeenschap; als gemeente samen belijden dat Christus gestor­ven is voor mij, terwijl ik dat niet verdiend heb (“on­ge­lofelijk”).
 • Het mag voor mij wel blijer, vreugdevoller, aansprekender
 • Het is het hart van het evangelie: door Jezus’ offer mag ik verlost leven! Ik heb steeds die vergeving weer nodig en beleef het in grote dankbaarheid.
 • Het voelt niet als een waardevol moment; soms ook als een verplichting
 • Aangaan dient een bewuste keuze te zijn; het is de kern van het geloof. Laten we er voor waken het niet “uit te hollen”.

 

Ondertussen kan men zich (in groepjes) ook buigen over 11 stellingen. Deze stellingen staan ook op vellen papier aan de muren. Alle aanwezigen kunnen met groene en rode stickers aangegeven hoe zij over zo’n stelling denken. Daarnaast kan men middels zelfklevende blaadjes er op- en aanmerkingen bij maken.

 1. Ik ervaar de viering van het Avondmaal als een zaak van diepe ernst: we worden erbij bepaald hoeveel Christus heeft moeten lijden voor onze zonden.

100% ja.2 reacties:

 • Stelling 1 en 2 horen bij elkaar
 • Ik ervaar het als een mix van 1 en 2. De vorm is puur gericht op 1. Hoe krijgen we iets van 2 in de vorm/dienst terug?
 1. Ik beleef de viering van het Avondmaal als een vreugdevol gebeuren: ons wordt daarin verkondigd hoe groot Gods liefde voor zondaren is.

97% ja; 3 % nee. 4 reacties:

 • Het zou vreugdevoller moeten zijn (3x)
 • Het gaat niet om een fijn gevoel, maar om je verzoend te weten
 1. Voor mij zijn er drempels om aan het Avondmaal deel te nemen (ben ik wel waardig om aan te gaan?).

34% ja; 66% nee; 1 reactie:

 • Ik kan niet bepalen of ik waardig ben
 1. Ik ervaar in de Avondmaalsdiensten de gemeenschap (der heiligen)

80% ja; 20% nee. 4 reacties:

 • Ik zou dat willen, maar ervaar dat niet altijd
 • Verzoening ook in de praktijk van het leven; vanuit de verzoening gemeenschap der heiligen
 • Ik ervaar in de Avondmaalsdienst wel de gemeenschap van de gemeenteleden
 • Elke zondag roept God belijdende en doopleden. Zij vormen samen de gemeenschap. Voor de doopleden is het een reden temeer om eraan te werken belijdenis te doen. Dan hoor je er volwaardig bij. God heeft jou al geroepen en als je belijdenis hebt gedaan zeg jij “ja” tegen God.
 1. Ik neem uit gewoonte deel aan het Avondmaal.

85% nee; 15% ja.

 1. Ik mis het Avondmaal niet (= niet wezenlijk voor mijn geloof).

95% niet mee eens; 5% mee eens.

 1. De vorm waarin we Avondmaal vieren (lopend, zittend, staand in een kring) doet er voor mij toe.

80% ja; 20% nee. 17 reacties:

 • Ik zou het meer als een viering willen zien; de huidige vorm (lopend) ervaar ik als prettig (meer diepgang), als het maar ingetogen is
 • Ik ervaar minder rust en tijd voor bezinning nu we het Avondmaal lopend vieren
 • Graag in 2 kringen vóór in de kerk (2x); viering in een kring doet meer recht aan “vreugdevol gebeuren”
 • Voor mij doet de vorm er niet toe (2x), maar voor de achterblijvers in de bank is het wellicht belemmerend
 • De lopende vorm is meer uitnodigend
 • Liever weer zittend Avondmaal
 • Graag meer ruimte tussen brood en wijn (4x) en aan beide zijden druivensap
 1. Het formulier moet gelezen worden in een zo begrijpelijk mogelijke taal.

98% ja; 2 % nee. 6 reacties:

 • Als je het niet begrijpt, wat heb je er dan aan?
 • Door de begrijpelijke taal komt Gods Woord dichterbij
 • Niet te populair: dit doet afbreuk aan de waardigheid
 • Blijf bij de grondtekst (2x)
 1. Niet belijdende leden mogen ook aan het Avondmaal.

30% ja; 70 % nee. 12 reacties:

 • Als niet belijdende leden deelnemen, doen ze in wezen belijdenis. Daar moeten ze op aangesproken worden: waarom geen “ja” voor in de kerk?
 • Akkoord, mits weloverwogen en met het “goede gevoel” (2x)
 • Als dat niet mag, moeten we dan ook niet consequent zijn?
 • Degenen die richting belijdenis gaan (belijdeniscatechese) kunnen aangaan
 • Jazeker wel: voor een ieder die gelooft! Onderwijs is dan wel noodzakelijk!
 • Ja, je hoort bij de gemeente en tijdens de uitgesproken belijdenis belijdt je je geloof
 • Aangaan moet kunnen als je gelooft; eventueel “toelatingsgesprek” voor wie zou willen aangaan
 • Waar baseren we de grens van belijdende leden op?
 1. Kinderen mogen ook aan het Avondmaal.

15 % ja; 85 % nee. 6 reacties:

 • Alleen als ze voorbereid zijn en in hun getuigenis Jezus durven te verdedigen
 • Het Avondmaal moet getoetst worden. Dit kan door belijdenis. Als kinderen zonder belijdenis aangaan, kunnen we de kinderdoop afschaffen
 • Laat de kinderen tot Mij komen……
 • Wellicht dat er iets anders ter voorbereiding met de kinderen gedaan kan worden
 • Devaluatie van het Avondmaal!
 • Kinderen niet aan het Avondmaal, maar er kan wel meer aandacht aan gegeven worden in Kindernevendienst en Jeugdkerk.
 1. Ik mis op de zondag voorafgaand aan het Avondmaal, de voorbereiding.

85 % ja, 15 % nee. 6 reacties:

 • Op de zondag vóór het Avondmaal het formulier lezen (en uitleggen) (2x); je kunt dan bewuster deelnemen aan het Avondmaal
 • Ik ken ’t systeem van voorbereiding niet, maar ik denk dat het zeker iets goeds toevoegt
 • Niet iedere keer, maar af en toe
 1. Blanco vel met om zelf opmerkingen te plaatsen. 8 reacties:
 • Niet weten = oordeel eten……?? Wie niet weet van het werk van Christus is al veroordeeld (of je nu deelneemt aan het Avondmaal of niet)!
 • Ik mis de stilte
 • Ik vind het belangrijk dat iedereen wordt (uit)genodigd -> geen uitsluiting!
 • Vóór de Avondmaalsviering een moment van stilte met zachte orgelmuziek (zoals vanavond)
 • Waar zijn onze jeugdouderlingen en de jonge gezinnen vanavond (2x)?
 • De viering van het Avondmaal zal nooit iedereen tevreden stemmen; misschien wat afwisseling (per jaar)?
 • Ik zou graag een Paascyclus zien met Avondmaalsviering op Witte Donderdag, aangepaste diensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, uitmondend in een feestelijke dienst op Paasmorgen.

 

Doordat de aanwezigen daadwerkelijk in beweging moeten komen om de stellingen aan de muren van commentaar te voorzien, ontstaat een levendige discussie. Om kwart voor 10 verzoekt de voorzitter allen weer plaats te nemen, zodat er nog tijd is voor de “rondvraag”:

 • Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat men zich nog tot 1 januari kan opgeven voor de Israëlreis (volgend jaar mei).
 • Opgemerkt wordt, dat de beslissing van de kerkenraad om te komen tot een gezamenlijk kerkblad en website met de Ontmoetingskerk niet in overeenstemming is met hetgeen op een eerdere Gemeenteavond is afgesproken over verdere samenwerking: deze zou namelijk bevroren worden.

Voorzitter Wiechers nuanceert deze opvatting:

 • de kerkenraad heeft besloten om de redacties van de kerkbladen en websites te laten onderzoeken of samenvoeging/-werking haalbaar is. T.a.v. de websites zal ook de Geref. Kerk Vrijgemaakt hierbij betrokken worden.
 • op een eerdere Gemeenteavond (17 april 2013) is gesproken over 2 opties m.b.t. de samenwerking met de Ontmoetingskerk:
 • De bestaande samenwerking (Diaconie, Jeugd, Vorming & Toerusting en Gezamenlijk Moderamen) bevriezen (“pas op de plaats”)
 • Het proces “z’n gang laten gaan” met als mogelijke vervolgstapjes:
  • Kanselruil (aantal keren?)
  • Gezamenlijk kerkblad (eventueel met Geref. Kerk Vrijgemaakt)
  • Gezamenlijke kerkdiensten (naast Bid- en Dankdag en Hemelvaart)

De overgrote meerderheid was er destijds vóór om het proces “z’n gang te laten gaan”, hetgeen betekent dat praktische zaken verder ontwikkeld kunnen worden.

 • Gevraagd wordt nog een nadere invulling van het woord “beleving” te geven als het gaat om Avondmaalsdiensten: destijds (voorjaar 2014) is dit begrip ingebracht in de kerkenraadsvergadering door de jeugdouderlingen. In het Jeugdplatform werd namelijk geconstateerd dat het bezoek aan deze diensten terugloopt en dan met name in de groep jongeren en hun ouders, die de Avondmaalsdienst als een “begrafenisdienst” typeren. Het delen van brood en wijn als symbool van onderdeel zijn van het lichaam van de Christelijke kerk en het bloed ter vergeving van onze zonden wordt niet als zodanig ervaren; het blijft een passief gebeuren. Het lukt in de huidige vorm niet door te dringen tot de prachtige kern van de Avondmaalsdienst, waar juist een verbondenheid met Christus en de gemeente gelegd zou moeten worden. Dat heeft ook te maken met het gebruikte formulier (wat ondertussen gewijzigd is!). Het zou ook helpen als er meer gedaan wordt aan voorbereiding: dan kan duidelijk gemaakt worden wat de betekenis van Avondmaal is. Naast een zaak van diepe ernst, mag er ook vreugde zijn!
 • Er wordt grote waardering uitgesproken voor het werk van het beamerteam!
 • De aanwezigen wordt opgeroepen door te geven (aan bijv. de Diaconie) wanneer een gemeentelid een bloemetje/aandacht verdient. Dat geldt natuurlijk voor de hele gemeente, maar met name voor de vacante wijken 1 en 5.
 • Thomas Abbes benadrukt dat de Tanzaniareis-groep heel blij en dankbaar is met deze gemeente!!

 

Ds. Broekman besluit de avond met gebed en onder het genot van een drankje blijven velen nog napraten in de hal van “d’Olthof”.

Erediensten
 • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
 • 31 januari 2021 ntb
 • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
 • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
 • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff