Adres Foto

Beleidsplan

De Kerkenraad heeft op 17 februari 2015 het Beleidsplan “Dromen waarmaken 2015-2019” vastgesteld. Het is het vervolg op het in oktober 2010 verschenen beleidsplan “Dromen van de toekomst” (2010-2014).

 

Keuzes maken
Mensen in de Hervormde Gemeente van Zuidwolde hebben zo hun wensen. Velen willen graag bevestigd worden in hun traditionele geloof, terwijl anderen om vernieuwing vragen. Aan dit alles dient een kerkenraad leiding te geven. Zij maakt daarbij keuzes met open oor naar de gemeente en met een groot vertrouwen in de tolerantie voor afwijkende meningen, die zo kenmerkend is voor de Hervormde Kerk.

 

Voor Kerkenraad en kerkelijke gemeenschap
Met het beleidsplan brengt de Kerkenraad dus structuur aan in haar leidinggeven aan de gemeente. Maar daarnaast moeten alle geledingen in onze kerkelijke gemeenschap met dit beleidsplan aan het werk kunnen, willen en gaan. Aan gemeenteleden maakt het duidelijk waar we voor staan. We zien de Bijbel als het door God geïnspireerde Woord en daarom ook als enige bron en norm voor de christelijke leer en het christelijk leven.  Deze ‘Bron’ nemen we als uitgangspunt, grondslag en ijkpunt voor ons beleid.

 

Doel is inspireren
Het doel van dit beleidsplan is niet de opdracht “we moeten zo nodig”, maar dat het zal inspireren tot opbouw van de gemeente en het christelijk geloof.

 

De doelen die we ons voor een periode van vier jaar gesteld hebben worden jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

 

Vieren, delen, leren en dienen
De missie en opdracht van onze gemeente zijn in vier kernbegrippen samen te vatten:
1. Vieren (eredienst)
2. Delen (missionaire taak)
3. Leren (vorming & toerusting)
4. Dienen (zowel in pastoraat als diaconaat)

 

In het beleidsplan zijn deze kernbegrippen ingevuld voor: pastoraat, diaconaat, missionaire gemeenteopbouw, eredienst, financiën en beheer (kerkrentmeesters), jeugd/jongeren en organisatie.

 

De uitwerking hiervan en de concrete voornemens voor 2015 tot 2019, leest u in het Beleidsplan Hervormde Gemeente Zuidwolde 2015-2019.

 

Vragen?
Heeft u vragen over het beleidsplan, dan kunt u terecht bij de voorzitter van de kerkenraad en de scriba. Voor vragen over specifieke beleidsterreinen (bijv. Diaconaat, Beheer en Financiën, Jeugd en jongeren) verwijst de voorzitter of scriba u graag door naar ter zake kundigen op die beleidsterreinen.

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff