Adres Foto

Diaconie

 

De diaconie wil dienstbaar zijn. Ze richt zich daarbij op iedereen die hulp en steun nodig heeft, zowel binnen als buiten de gemeente.

 

Wat is de diaconie?

De diaconie probeert om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. De diaconie is onderdeel van de kerkenraad en staat op het snijvlak van kerk en samenleving.

 

De elementen zijn:
a. Relatie tot God: het is de plicht van de diaconie om de gave(n) die we van God hebben gekregen, in dienst te stellen van de medemens, met Jezus als ultiem voorbeeld.
b. Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf betekent meer dan helpen van je familie, vrienden en kennissen. Het vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die niet altijd goed zichtbaar is.
c. Relatie tot de Schepping: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent als diaconie zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtsgebied.
d. Samenwerking met de diaconieën van de andere kerken in ons dorp en in De Wolden.

Het werk van de diaconie richt zich ook op jongeren. Een diaconale houding is iets dat je kinderen al jong kunt leren.

 

Wat gebeurt er in de diaconie?
De Taakgroep Diaconaat, bestaande uit zeven diakenen waaronder één jeugddiaken, zorgt voor:
– verschillende acties die gehouden worden vanuit de diaconie, en vanuit de provinciale en landelijke diaconale organen. Ze informeert de gemeenteleden over de
doelbestemmingen en de bereikte resultaten van de collectes en de besteding van de diaconale gelden.
– bezinningsmomenten door publicaties, via vergaderingen van diaconie, kerkenraad en gezamenlijke diaconieavonden van alle kerken in De Wolden of door een activiteit
via Bezinning en Ontmoeting
– bezoeken van lokale en regionale bijeenkomsten met een diaconaal karakter  georganiseerd vanuit het Regionaal Diensten Centrum (RDC) of Kerk in Actie.
– voorbereiden, uitvoeren van de inzameling van de gaven in de eredienst
– verwerken van de zendingsgelden en afhandelen van de collectes
– coördineren van de bloemengroet, Kerstgroet en Paasgroet
– coördineren van de auto-ophaaldienst
– coördineren van kijken en luisteren thuis
– behandelen diaconale hulpvragen vanuit ouderen- en ziekenbezoek en vanuit de buurt, de dorp en de samenleving
– deelnemen aan het organiseren van de Ontmoetingskring, samen met de Ontmoetingskerk en Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
– deelnemen aan de Kerstpakkettenactie en de stroopwafelactie
– deelnemen aan actie(s) voor de Voedselbank en aan de Thuisadministratie.
– onder de aandacht brengen van acties van het Werelddiakonaat, de zendingsbussen en van het verzamelen van postzegels en ansichten voor de zending
– voorbereiden en uitvoeren van acties van Kerk in Actie
– participeren in het Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerkingsverband van de diaconieën van alle 11 kerken in De Wolden.

 

Alle taken van de diaconie zijn hier uitgebreider beschreven.

 

Meer weten over de concrete voornemens van de diaconie voor de komende jaren? Bekijk het in het beleidsplan 2015-2019.

 

 

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff