Lancering jeugd- en jongerenproject Transform 2022

In het startweekend van 18 t/m 20 september is het jeugd- en jongerenproject Transform 2022 gelanceerd. Zoals iedereen weet hebben we in het jeugdwerk de leerlijn ‘van rups tot vlinder’ eerder toegelicht op de gemeenteavond van onze kerk. Hoe helpen wij de jeugd van 0 tot 24 jaar bij het ontwikkelen van hun geloof, hoe kunnen wij hun ondersteunen? Wanneer wij meer en meer op Jezus willen lijken, hebben wij een transformatie nodig; net als de rups die gaat groeien en uiteindelijk verandert in een vlinder. Ook wij mogen steeds meer en meer op Jezus gaan lijken, ons denken en doen zal dan veranderen. Oomdat we meer op Jezus lijken veranderen wij, transformeren wij!

Verbinden en groeien
De komende jaren zullen wij verder bouwen aan de geloofsgroei van onze kinderen en jongeren. Wij gaan aan de slag om alle activiteiten en clubs zo in te richten dat wij met elkaar die transformatie kunnen stimuleren en jongeren uiteindelijk discipelen zijn van Jezus. Dit hoeven wij gelukkig niet alleen te bedenken. Wij krijgen hulp van de christelijke organisatie Compassion. Zij zullen ons helpen om woord en daad te geven aan de visie van onze gemeente: Samen Jezus (be)leven, samen Jezus uitleven. Het belangrijkste is dat wij met God gaan verbinden en dat wij verbinding zoeken met elkaar, dat we daarin gaan groeien. Daarbij is het verbinden met de mensen in de wereld ook van belang; het uitreiken wat wij ontvangen van Jezus aan mensen in extreme armoede. Dat gaan wij doen door ons te verbinden met kinderen die leven in extreme armoede in Peru. Extreme armoede wil zeggen dat die gezinnen moeten leven van minder dan 1,90 euro per dag. En wij kunnen deze kinderen ondersteunen!

Kinderen sponsoren
Hoe alles eruit gaat komen te zien wordt steeds uitgebreider uitgelegd, maar de eerste stappen zijn gezet: Afgelopen zaterdagochtend en zondagmiddag zijn er in onze gemeente 22 kinderen gesponsord van Compassion uit hetzelfde moeder-kind project in Peru. We hebben dus in totaal 22 kinderen uit extreme armoede mogen redden!

Wij hopen in 2022 als gemeente naar het project toe te gaan waar deze kinderen worden ondersteund, zodat iedereen hun sponsorkind mag gaan ontmoeten! Om een beeld te krijgen van Peru is er op ons YouTube-kanaal een filmpje toegevoegd dat wij ook tijdens de start van het project hebben getoond aan de aanwezigen.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk. We kijken uit naar een geweldig project Transform 2022. Een nieuwe start, een start om met elkaar steeds meer op Jezus te gaan lijken.