Als gemeente werken we sinds 2020 met kringen, gecoördineerd en gefaciliteerd door een kringleider en ondersteund door een kringouderling. Het doel van kringen is de gemeente, jong en oud, in Christus met elkaar te verbinden. We doen dat door naar elkaar om te zien in geloof, elkaar te onderwijzen vanuit het Woord van God en een leven vanuit de boodschap van Jezus uit te dragen. Dit om persoonlijk te komen tot het doel, God.

Om een invulling te geven aan het doel van de kringen; groeien, verbinden en dienen, ontvangt ieder kringlid wekelijks een rondzendbrief getiteld ‘Het Woord gaat…’. Maar omdat het kringwerk gemeente breed is, wordt ieder gemeentelid de mogelijkheid geboden om van deze brief kennis te nemen. Daarom is deze brief wekelijks ook via de website te downloaden. Ga hiervoor naar de pagina Kringen. Deze edities over de geschiedenis van Jozef zijn hier inmiddels te vinden: rondzendbrief 1, rondzendbrief 2, rondzendbrief 3, rondzendbrief 4, rondzendbrief 5, rondzendbrief 6, rondzendbrief 7, rondzendbrief 8, rondzendbrief 9, rondzendbrief 10.

Wij hopen dat iedereen nog enthousiaster wordt over het Woord van God en mede daardoor wordt gesterkt in de hoop die in ons is.

Voor meer informatie of suggesties, neem contact op met kringouderling Wim Boer, via e-mail kringen@hervormdzuidwolde.nl of tel. 06-46206250.