Paasgroeten 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, wordt de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt de kaarten bestellen via de mail: diaconie@hervormdzuidwolde.nl of via 0528-371697. De kaarten worden dan bij u bezorgd, u schrijft ze en doet ze, voor 1 maart, bij Fam. Courtz, Burg.Tonckensstraat 31 in de brievenbus. Dan gaan ze, daarna in een verzamelenvelop naar Utrecht. De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland.

Waar plakt u een postzegel op?

Op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

 

Namens de diaconie

Jeannette Courtz