De werkgroep voor het opzetten van de “Taakgroep  Pastoraat” is voor het nieuwe beleid en de nieuwe opzet van ons pastoraat achter de schermen hard aan het werk om één en ander op poten te zetten. Wij zitten als werkgroep er volledig in, maar beseffen dat u als gemeente wel wat informatie zou willen hebben. Hierbij de voortgang van de werkgroep Pastoraat.

Omdat er steeds meer werk op de schouders van steeds minder vrijwilligers in het kerkenwerk terecht komt, is het beleid er op gericht om de werkwijze om te draaien. Daar waar vroeger de ouderling zijn/haar ronde deed om bij alle leden in de wijk langs te gaan, willen we de hulpvraag nu vanuit de gemeente naar de ouderling laten komen.

Het beleidsplan wat de werkgroep heeft voorgelegd aan de kerkenraad is inmiddels goedgekeurd. Dit zijn we nu verder aan het uitwerken.

Er wordt een centraal steunpunt gevormd door 2/3 gemeenteleden die beurtelings telefoon-, maildienst hebben om alle soorten van hulpvraag aan te nemen, dit zal het Steunpunt Pastoraat gaan heten.

De hulp kan gevraagd worden door de hulpvrager zelf, maar ook door buurtgenoten, familie, kring- of gemeenteleden. De bedoeling is, om als gemeente meer naar elkaar om te zien en stappen te nemen indien nodig. Meer betrokkenheid vormen.

Het Steunpunt Pastoraat zet de hulpvraag uit naar het Bezoekteam (een bezoekje of een bloemetje) of naar het Pastoraal Zorgteam.

Omdat we al een aantal bezoekgroepen hebben binnen onze gemeente naast het pastoraat, zoals HVD en Verjaardagsfonds, zou het mooi zijn om met deze bestaande groepen te gaan samenwerken. Hier zijn de eerste inventarisatiegesprekken geweest en zal worden besproken hoe hier verder mee te gaan.

Wel blijkt dat de bezoekgroepen vergrijzen en er nieuwe mensen nodig zijn. We roepen u daarom op wanneer u af en toe wel een (eenzaam/ziek/jarig) gemeentelid een bezoekje wil brengen, of een nieuw gezin/gemeentelid wil verwelkomen in uw buurt, zich te melden bij één van de werkgroep leden.

Voor het Pastoraal Zorgteam zoeken we mensen met een pastoraal hart.

Heeft u of kent u iemand die interesse heeft in het mensen pastoraal terzijde willen staan bij geloofsvragen, relatieproblematiek, rouwverwerking, stervensbegeleiding, coaching etc, dan horen we het graag van u.

Pastoraat is van en voor ons allen, samen zijn we de gemeente. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande een vraag hebben, schroom niet om met ons in contact te komen.

Geke en Henk Lopers, Gradus Bekendam, John Meijerink, Liselotte Oudshoorn, Theresia Onvlee