Versoepelingen coronamaatregelen en onze erediensten

Het doet ons deugd dat de overheid de coronamaatregelen verder versoepeld heeft. Dit betekent dat we weer met meer mensen naar de kerkdienst kunnen. Praktisch gezien is dat nog geen ‘volle bak’, maar een maximum van 50 personen.

  • Er moet nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden tussen niet-gezinsleden.
  • Het zingen met de grote groep wordt stapsgewijs verder uitgebreid.
  • De registratieplicht blijft voorlopig nog in gebruik.
  • De mondkapjes hoeven niet meer gebruikt te worden, tenzij er minder dan de 1,5 meter tussen de niet-gezinsleden ontstaat. Degene die zich echter geroepen voelt om deze wel te dragen, is daar uiteraard vrij in.

Al met al geweldige ontwikkelingen, daar zijn we dankbaar voor. We zijn echter behoorlijk gewend geraakt dat we thuis de diensten online volgen. We zien ook een bepaalde terughoudendheid in de aanmeldingen voor de dienst. Wellicht dat we toch wat ‘koudwatervrees’ hebben met elkaar en weer een drempel over moeten. Hierbij de uitnodiging om elkaar ook weer te ontmoeten in onze zondagse eredienst. Zo is er zondag 3 juli de Brugdienst met na afloop een koffiedrinkmoment buiten. Daar wil je toch bij zijn?

Verdere versoepelingen van de maatregelen houden we nauwgezet in de gaten en we houden gemeenteleden en andere belangstellenden op de hoogte.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad