Onlangs is de kerkenraad benaderd door de SORoptimistenclub de Reestlanden.  De Soroptimistclub de Reestlanden zet zich wereldwijd én lokaal in om de positie en het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren.  De concrete vraag was of we als Hervormde Gemeente mee wilde doe aan de actie ‘Orange The World’. De kerkenraad heeft hier positief op gereageerd. In het onderstaande meer informatie over deze actie.

Orange The World actie

Orange The World is de jaarlijkse internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen van de Verenigde Naties.  De Orange The World campagne start op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en eindigt op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. In deze periode zijn in meer dan 100 landen uiteenlopende acties in gang gezet om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Concrete acties zijn bijv. het oranje uitlichten van gebouwen, tentoonstellingen, bijeenkomsten e.d.

Eerste doelstelling van ‘Orange The World’ is bewustwording te creëren in de samenleving over het gegeven dat geweld tegen vrouwen bestaat. Eén op de drie vrouwen maakt geweld mee tijdens haar leven. Veel mensen zijn verbaasd wanneer ze deze cijfers van geweld tegen vrouwen horen.

De ‘Orange The World actie’ wordt in Nederland gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclub in Nederland. Meer informatie over de actie ‘Orange the World staat op https://www.orangetheworld.nl

 

Hervormde Kerk is medestander tegen geweld tegen vrouwen

Vast onderdeel van de actie ‘Orange The World’ is het oranje uitlichten van gebouwen. Dit gebeurt wereldwijd. Zo werden in het afgelopen jaar de Sfinx in Egypte, de Brandenborger Tor, de Niagara Falls en de hunebedden in Borger oranje verlicht.

Het is belangrijk om ook op lokaal niveau, aandacht te vestigen op deze actie.  Daarom hangt er een poster van Orange The World ‘(met meer informatie) in d’Olthof en is het logo van de actie met krijtverf op de stoep bij de entree aangebracht.  Wat mooi is, is dat de buitenverlichting van de kerk al oranje is. Dat, gecombineerd met de positieve instemming van de kerkenraad, maakt dat we een ‘medestander’ zijn in de strijd tegen geweld tegen vrouwen!