Op donderdag 18 mei Hemelvaartsdag is er weer dauwtrappen. Verzamelen om 6.45 uur bij de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde.

Na afloop is er een gezamenlijk ontbijt.

Als u niet kunt of wilt lopen, mag u ook alleen bij het ontbijt (ca. 8.30 uur) aanschuiven. Geef dit dan wel even door. We vragen een vrijwillige bijdrage.

Aansluiting is er een interkerkelijke dienst in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur.

U loopt toch ook weer mee?

Graag opgeven uiterlijk 14 mei via de intekenlijsten in de hal van d’Olthof en in de hal van de Ontmoetingskerk. U kunt zich ook opgeven bij Gea Wildeboer, e-mail wildfarmers@planet.nl of tel. 06-36594931.

Gezamenlijke kerken Zuidwolde